לבוא בראש שקטצוות המוסך מצויין בעל משמעת גבוהה בזכות מנהל המוסך יוסי